بسیار مهم - حذف و اضافه 96971

سمه تعالی

 

 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند طبق اعلام قبلی، حذف و اضافه ترم جاری از صبح روز 22 شهریور راس ساعت 11:00 صبح آغاز و تا ساعت 24 روز 23 شهریورماه  1396 ادامه خواهد داشت. توجه به نکات ذیل ضروریست :

1-      این مرحله از حذف و اضافه مختص دانشجویانی است که در زمان مجاز انتخاب واحد ، دروس خود را ثبت نمودند.

2-      تعدادی از دروس جدید ارائه و بعضی نیز افزایش ظرفیت داده شده و سایر دروس لازم نیز در طول مدت حذف و اضافه ارائه خواهند گردید.

3-      دانشجویانی که در چند روز گذشته با مراجعه حضوری به مدیران گروه، با مشاوره و تائید ایشان اقدام به انتخاب واحد یا حذف و اضافه نمودند، نیازی به انجام حذف و اضافه ندارند و دروس آنان پس از تائید امور مالی و در صورت عدم وجود مانع آئین نامه ای، بتدریج در طول هفته آینده ثبت خواهد گردید.

4-      اخذ تعدادی از دروس تخصصی، با نظر مدیران گروه ها، برای بعضی از ورودی ها الزامی می باشد. این دروس پس از ارائه توسط آموزش به انتخاب واحد افزوده خواهند شد و در حذف و اضافه وارد نخواهند شد. فهرست این دروس توسط مدیران گروه ها اطلاع رسانی خواهد گردید.

5-      با توجه به تعداد درخواستها و نیاز به بررسی تک تک آنان جهت جلوگیری از تضیع حقوق دانشجویان، خواهشمند است در طول هفته آینده از مراجعه حضوری به موسسه و اداره آموزش خودداری نمایید تا همکاران اداره آموزش امکان بررسی کلیه درخواستها را داشته باشند. مجددا تاکید می گردد. اصلاحات تائید شده پس از تائید مالی و آموزشی یا دروس الزامی، در طی هفته آینده به تدریج توسط آموزش اعمال خواهند گردید.

6-      با وجود تمام پیش بینی ها، تعدادی از دانشجویان به دلیل پاس نکردن دروس کلیدی ویا انتخاب واحد اشتباه در ترمهای قبل، دارای واحد کمتر از حد مجاز هستند که پس بررسی شورای آموزشی، بهترین راهکار در مورد آنان انتخاب و اعلام خواهد گردید.

7-      دانشجویانی که به هردلیل تا کنون کلا انتخاب واحد نکرده و درخواستی هم در این زمینه ارائه ننموده اند، باید در هفته اول مهرماه جهت ثبت درخواست مرخصی به موسسه مراجعه نمایند. در غیر اینصورت غایب محسوب شده و جهت تعیین تکلیف به شورای آموزشی معرفی می گردند.

 

 

رئیس اداره آموزش

تاریخ : چهارشنبه 22 شهريور 1396