انتقادات و پیشنهادات


امام علی (ع) : هرکس با خردمندان مشورت کند ، به آنچه صواب است راهنمایی شود.

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

امیدواریم با شنیدن نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما کاربران بزرگوار، بیش از پیش در راه موفقیت گام برداریم و با کمک یکدیگر سایتی پویاتر و مفیدتر را به جامعه مجازی کشور ارائه دهیم.

برای پیشرفت اگر در هر قسمت از سایت، پیشنهاد یا انتقادی دارید لطفا ما را از تیزبینی و راهنمایی خود بی نصیب نگذارید.

پست الکترونیک : info@mehrarvand.ir