عناوین و سرفصل ها

برای دریافت سرفصل دروس رشته های ارائه شده در موسسه آموزش عالی مهر اروند و برنامه ترمی آنها بر روی لینکهای مربوطه کلیک نمایید. برای استفاده از این فایلها لازم است نرم افزار Abode Acrobat بر روی سیستم نصب باشد .

 

در حال بروز رسانی ....

 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی ساختمان :                          دریافت سرفصل                       دریافت برنامه ترمی  90     91

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی اجرایی عمران :                      دریافت سرفصل                       دریافت برنامه ترمی

کارشناسی ناپیوسته متالورژی - ذوب فلزات :                         دریافت سرفصل                       دریافت برنامه ترمی

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر نرم افزار :                              دریافت سرفصل                       ورودی قبل از 93  (جدید 93)

کارشناسی ناپیوسته IT- سیستمهای تحت شبکه :                دریافت سرفصل                       دریافت برنامه ترمی

کارشناسی ناپیوسته معماری - معماری :                              دریافت سرفصل                       دریافت برنامه ترمی

کاردانی پیوسته معماری - نقشه کشی :                              دریافت سرفصل                       دریافت برنامه ترمی

کاردانی پیوسته ساختمان - کارهای عمومی ساختمان:           دریافت سرفصل                       دریافت برنامه ترمی

کاردانی پیوسته متالورژی - ریخته گری :                                دریافت سرفصل                       دریافت برنامه ترمی

کاردانی پیوسته کامپیوتر - نرم افزار :                                   دریافت سرفصل                       دریافت برنامه ترمی (جدید 93)

کارشناسی ناپیوسته عمران - عمران :                                 دریافت سرفصل                      دریافت برنامه ترمی   90    91

کارشناسی پیوسته عمران :                                             دریافت سرفصل                       دریافت برنامه ترمی 94،95مقطع : کاردانی پیوسته


مقطع : کارشناسی ناپیوسته


مقطع : کارشناسی پیوسته


مقطع : کارشناسی ارشد ناپیوسته